Skip to main content

Fizičko-hemijska ispitivanja

U Odeljenju hemije se vrše Fizičko-hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje (sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, kao i komponeneti koje ulaze u njihov sastav) u cilju kontrole kvaliteta i utvrđivanja zravstvene bezbednosti hrane.

Kontrola kvaliteta podrazumeva proveru usklađenosti fizičko-hemijskih parametara sa važećom regulativom Republike Srbije, tj. odgovarajućim pravilnicima za različite kategorije hrane, kao i sa proizvođačkim specifikacijama.

Sirće

Određivanje ukupnog ekstrakta
Određivanje ukupnih kiselina kao sirćetne
Određivanje pepela
Određivanje sadržaja SO2
Određivanje sadržaja etanola

Senf

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja pepela, bez NaCl, na s.m.
Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u HCl
Određivanje sadržaja NaCl, na s.m.
Određivanje sadržaaja sumpor-dioksida
Određivanje rezidua pesticida

Pečurke

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u HCl
Određivanje sadržaaja sumpor-dioksida
Određivanje kiselosti
Određivanje sadržaja natrijum-hlorida
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

OBP

Određivanje sadržaja rastvorljive suve materije
Određivanje sadržaja konzervanasa
Određivanje sadržaja kofeina
Određivanje sadržaja etanola
Određivanje sadržaja teških metala

Voćni sokovi i voćni nektari

Određivanje isparljive kiselosti
Određivanje relativne gustine
Procena sadržaja rastvorljive suve materije (refraktometrijski)
Određivanje titrirane kiselosti
Određivanje pepela
Određivanje ukupne suve materije
Određivanje formolnog broja
Određivanje sadržaja fosfora
Određivnjje sadržaja limunska kiseline (citrata)
Određivanje sadržaja L-jabučne kiseline
Određivanje sadržaja D-izolimunske kiseline
Određivanje sadržaja etanola
Određivanje sadržaja kalijuma
Određivanje sadržaja patulina
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Voće i povrće

Određivanje adržaj šećera
Određivanje sadržaj vode
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Proizvodi od voća i povrća

Određivanje sadržaja vode
Određivanje sadržaja rastvorljive suve materije
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje sadržaja konzervanasa
Određivanje isparljive kiselosti
Određivanje saržaja etanola
Određivanje kiselosti
Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u HCl
Određivanje pH
Određivanje sadržaja sumpor-dioksida
Određivanje sadržaja natrijum-hlorida
Određivanje sadržaja
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Čaj

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja kofeina
Određivanje sadržaja vodenog ekstarakta
Određivanje sadržaja ukupnog pepela
Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u kiselini
Određivanje rezidua pesticida

Sirova kafa, proizvodi od kafe i surogati kafe

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja ukupnog pepela
Određivanje sadržaja kofeina
Određivanje sadržaja šećera
Određivanje sadržaja ekstaraktivnih materija
Određivanje sadržaja akrilamida
Određivanje rezidua pesticida

Začini, ekstrakti začina i mešavine začina

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja ukupnog pepela
ASTA, u suvoj materiji
Određivanje sadržaja piperina
Određivanje etarskog ekstrakta
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Pekarski kvasac

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja suve materije

Supe, sosevi, dodaci jelima i srodni proizvodi

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje ukupnog azota
Određivanje sadržaja NaCl
Određivanje sadržaja masti
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Kakao proizvodi, čokolada i krem proizvodi

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje sadržaja masti
Određivanje sadržaja mlečne masti
Određivanje sadržaja proteina
Određivanje sadržaja teobromina
Određivanje sadržaja skroba
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Bombonski proizvodi

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja rastvorljive suve materije
Određivanje sadržaja ukupnih ugljenih hidrata
Određivanje sadržaja šećera
Određivanje sadržaja masti

Fini pekarski proizvodi, žita za doručak i snek proizvodi

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja proteina
Određivanje sadržaja masti
Određivanje sadržaja natrijum-hlorida
Određivanje sadržaja nadeva
Određivanje punjenja
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida
Određivanje sadržaja akrilamida

Žita, mlinski i pekarski proizvodi, brzo smrznuta testa i testenine

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje sadržaja proteina
Određivanje sadržaja masti
Određivanje stepena kiselosti
Određivanje sadržaja skroba
Određivanje sadržaja nadeva
Određivanje punjenja
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Skrob i proizvodi od skroba

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje sadržaja sulfatnog pepela
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Belančevinasti proizvodi

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja pepela i pepela nerastvornog u HCl
Određivanje sadržaja proteina
Određivanje sadržaja natrijum-hlorida
Određivanje sadržaja celuloze
Određivanje sadržaja masti
Aktivnost ureaze
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Jestiva biljna ulja, masti, margarini i drugi masni namazi, majonez i srodni proizvodi

Određivanje vlage i drugih isparljivih materija
Određivanje indeksa refrakcije
Određivanje kiselinskog broja
Određivanje jodnog broja
Određivanje saponifikacionog broja
Određivanje peroksidnog broja
Određivanje sadržaja masnih kiselina
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida
Određivanje sadržaja eruka kiseline

Seme uljarica

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja masti
Određivanje sadržaja ukupnih nečistoća
Određivanje sadržaja proteina
Kiselost ekstrahovanog ulja, izražena kao oleinska kiselina
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Šećer i proizvodi

Određivanje sadržaja vode
Sadržaja suve materije
Određivanje pH
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje sulfatnog pepela
Određivanje sadržaja saharoze
Određivanje sadržaja redukujućih šećera
Određivanje sadržaja SO2

Kuhinjska so

Određivanje sadržaja u joda
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje sadržaja kalijum ferocijanida u kuhinjskoj soli
Određivanje gubitka mase
Određivanje materija nerastvorljivih u vodi ili u kiselini
Određivanje sadržaja natrijum – hlorida

Hrana za životinje

Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja proteina
Određivanje sadržaja masti
Određivanje sadržaja skroba
Određivanje sadržaja sirove celuloze
Određivanje sadržaja NaCl
Aktivnost ureaze
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua pesticida

Aditivi i arome

Određivanje sadržaja vode
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje sadržaja pepela nerastvorljivog u HCl
Određivanje pH vrednosti
Određivanje sadržaja teških metala

Meso i proizvodi od mesa

Određivanje sadržaja proteina
Određivanje sadržaja vlage
Određivanje sadržaja ukupne masti
Određivanje sadržaja slobodne masti
Određivanje sadržaja nitrita
Određivanje sadržaja hidroksiprolina (kolagena)
Određivanje sadržaja hlorida
Određivanje sadržaja skroba
Određivanje sadržaja pepela
Određivanje sadržaja ukupnog fosfora
Određivanje pH
Određivanje sadržaja sumpor-dioksida
Određivanje rezidua pesticida
Određivanje rezidua polihlorovanih bifenila
Određivanje sadržaja teških metala

Mleko i mlečni proizvodi

Određivanje kiselosti
Određivanje sadržaja masti
Određivanje suve materije
Određivanje sadržaja vode
Određivanje rastvorljivosti
Određivanje zagorelih čestica
Određivanje sadržaja natrijum hlorida
Određivanje rezidua pesticida
Određivanje rezidua polihlorovanih bifenila
Određivanje sadržaja teških metala

Med

Određivanje sadržaja glukoze, fruktoze i saharoze
Određivanje vode (refraktometrijski)
Određivanje materija nerastvorljivih u vodi
Određivanje pepela
Određivanje kiselosti
Određivanje aktivnosti dijastaze
Određivanje sadržaja vode u matičnom mleču i polenu
Određivanje sadržaja proteina u matičnom mleču
Određivanje ekstrakta propolisa u alkoholnom rastvoru
Određivanje hidroksimetil furfurola (HMF-a)
Određivanje električne provodljivosti
Određivanje relativnog sadržaja polena u medu
Određivanje rezidua pesticida
Određivanje sadržaja teških metala

Ribe

Određivanje sadržaja natrijum-hlorida
Određivanje koncentracije ukupnog isparljivog azota (TVB-N)
Određivanje rezidua pesticida
Određivanje sadržaja teških metala
Određivanje rezidua polihlorovanih bifenila

Jaja

Određivanje sadržaja suve materije
Određivanje masti po Weibul-u i Stouldt-u
Određivanje slobodnih masnih kiselina
Određivanje rezidua pesticida
Određivanje rezidua polihlorovanih bifenila

Određivanje energetske vrednosti

Određivanje energetske vrednosti, proteina, masti,vode, pepela, ugljenih hidrata, zasićenih masnih kiselina, soli, vlakana