• Početna

Saradnja

Centar ima uspešnu dugogodišnju saradnju sa veterinarskom, sanitarnom, poljoprivrednom a u poslednje vreme i fitosanitarnom inspekcijom pri kontroli bezbednosti sirovina za proizvodnju hrane, hrane, hrane za životinje i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koju ovi organi sprovode u okviru nadzora prilikom njihovog uvoza, proizvodnje i prodaje. Ova saradnja svakako je uslovljena referentnošću koju Centar poseduje, kao i dobro obučenom, operativnom i tehnički opremljenom terenskom službom i pouzdanošću labortorijskih ispitivanja.

U cilju razmene iskustava i praćenja novih saznanja Centar tesno sarađuje s mnogim visokoobrazovnim i naučnim institucijama, među kojima su, svakako, Veterinarski, Prirodno-matematički (Hemijski), Poljoprivredni, Medicinski i Farmaceutski fakultet. Treba napomenuti i saradnju s mnogim institutima i laboratorijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Takođe, stručnjaci Centra redovno učestvuju na stručnim kongresima u zemlji i van nje, ali i na uskostručnim edukativnim seminarima neophodnim za dalji stručan i savremen rad.

Shodno utvrđenom planu stručnog usavršavanja, Centar obavezno stručno unapređuje svoj kadar kroz školovanje na poslediplomskim studijama. O tome svedoče brojni stručnjaci koji su doktorirali, magistrirali ili specijalizirali, a sve u cilju dobijanja što kvalitetnijeg kadra, koji mora da na maksimalno stručan način odgovori postavljenim zadacima.

Centar vrši edukuju stručnjaka koji se bave kontrolom bezbednosti sirovina za proizvodnju hrane i hrane u toku njihove proizvodnje, distribucije i prometa ili rade u kompanijama u kojima rade ili u laboratorijama koje kontrolišu njihovu proizvodnju (interne laboratorije). U tu svrhu Centar je sačinio više stručnih edukativih programa u kojima se na krajnje praktičan način primenjuju teoretska znanja.

Centar za ispitivanje namirnica ima blisku saradnju s proizvođačima, distributerima i prodajnim objektima sirovina za proizvodnju hrane, hrane, hrene za životinje i predmeta opšte upotrebe, koja se ogleda u utvrđivanju higijenskih uslova poslovanja, kontrole tehničko-tehnoloških procesa proizvodnje kao i kontrole njihove bezbednosti. Ovom saradnjom obuhvaćen je veliki broj kako malih, tako i velikih ili manje ili više poznatih proizvođača, distributera, prodajnih objekata, hotela i ugostiteljskih objekata. Sa pojedinima Centar ima uspostavljenu sarađuje četrdeset pa i više godina koja se obavlja na obostrano zadovoljstvo.

Uspostavljena je stalna saradnja s medijima (novine, radio, televizija), preko kojih se javnost upoznaje sa bezbednošću hrane, uz edukaciju o njenom pravilnom pripremanju i čuvanju, kao i sprovođenjem higijenskih mera u cilju zaštite zdravlja sugrađana.

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241