Laboratorija

Rukovodilac laboratorije

Dr sci. med. Milan A. Simić

Milan Simić

Rođen je 1957. godine u Kikindi. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz higijene s medicinskom ekologijom završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odbranio je magistarski rad pod nazivom „Evaluacija učestalosti strume kod školske dece u endemskim i neendemskim krajevima” 1997. godine, a doktorsku disertaciju „Učestalost endemske gušavosti u Republici Srbiji” 2000. godine. Dosad je objavio 76 naučna i stručna rada, koautor je 11 publikacija i autor dve monografije. Učestvovao je u realizaciji pet naučno-istraživačkih projekata. Stručno se bavi problematikom komunalne higijene, proučavanjem faktora rizika životne sredine na zdravlje ljudi i problemom bezbednosti hrane.

Mentor je na specijalističkim studijima iz predmeta Higijena i medicinska ekologija na medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu i član je Međunarodnog komiteta za poremećaje deficita joda.

 • Prijemno odeljenje

  Delatnost odeljenja:

  • Prijem uzoraka za laboratorijska ispitivanja
  • Tehnička izrada izveštaja laboratorijskih ispitivanja
  • Ekspedicija izveštaja urađenih laboratorijskih ispitivanja.

  Šef odeljenja:

  Aleksandra Simonović-Stevanović

  Aleksandra Simonović Stevanović

  Marija Begović

  U

  Uskoro...

  Zaposleni u odeljenju:

  • Dipl. inž. šum. Marija Begović
  • Struk. med. lab. tehnol. Milana Saračević
  • Bojana Marković
  • Ivana Nikić
 • Odeljenje za senzorske analize proizvoda animalnog porekla

  Delatnost odeljenja:

  • Senzorska ispitivanja sirovina za mlečnu i mesnu industriju,
  • Senzorska ispitivanja mleka i mlečnih proizvoda,
  • Senzorska ispitivanja mesa i mesnih proizvoda,
  • Senzorska ispitivanja riba, školjki i zglavkara i njihovih proizvoda
  • Ispitivanja mesa i mesnih proizvoda na prisustvo larvi Trichinellae spiralis,
  • Ispitivanje prisustva parazita u mesu riba.

  Šef odeljenja:

  Spec. dr vet. Dejan Bosančić

  Zaposleni u odeljenju:

  • Spec. dr vet. Milica Milojević
  • Spec. dr vet. Violeta Žigić
  • Dr vet. Milena Gutić
 • Odeljenje za senzorske analize proizvoda biljnog porekla

  Delatnost odeljenja:

  • Senzorska ispitivanja sirovina za potrebe prehrambene industrije
  • Senzorska ispitivanja hrane biljnog porekla
  • Izrada predloga dekleracija i tehničkih (proizvođačkih) specifikacija
  • Konsultantske aktivnosti vezane za tehničko – tehnološka pitanja pri proizvodnji hrane biljnog porekla

  Šef odeljenja:

  Mr sci. teh. Vladimir Atić

  Zaposleni u odeljenju:

  • Dipl. inž. tehnol. Ljiljana Spasojević
  • Dipl. inž. tehnol. Miroslav Simić
 • Odeljenje mikrobiologije

  Delatnost odeljenja:

  • Mikrobiološka ispitivanja sirovina i aditiva za prehrambenu industriju
  • Mikrobiološka ispitivanja hrane
  • Mikrobiološka ispitivanja hrane za ishranu životinja
  • Mikrobiološka ispitivanja dijetetskih proizvoda
  • Mikrobiološka ispitivanja predmeta opšte upotrebe
  • Ispitivanje prisustva antibiotika i sufonamida u sirovinama i namirnicama.

  Šef odeljenja:

  Dr sci. vet. med. Marija Stojanović

  Dr sci. vet. med. Stojanović Marija

  Stojanović Marija

  Rođena je 1976. godine. Veterinarski fakultet u Beogradu je završila 2003. godine. U okviru Tempus projekta Master Food Quality and safety je završila master studije i stekla zvanje master of food safety and quality. Objavila je veći broj radova iz oblasti mikrobiologije u međunarodnim i nacionalnim časopisima. U Centru radi od juna 2003. godine, a od 2010. godine je naimenovana za šefa odeljenja mikrobiologije. Godine 2014. doktorirala je na fakultetu veterinarske medicine.

  Zaposleni u odeljenju:

  • Spec. dr vet. Aleksandra Anđelković
  • Dr vet. Milijana Stanojčić
  • Dr med. Miroslava Filipović
  • Aleksandar Korugić
  • Aleksandra Todorović
 • Odeljenje hemije

  Delatnost odeljenja:

  • Ispitivanje kvaliteta sirovina i aditiva za prehrambenu industriju,
  • Ispitivanje kvaliteta hrane,
  • Ispitivanje kvaliteta dijetetskih proizvoda,
  • Ispitivanje kvaliteta hrane za ishranu životinja.

  Šef odeljenja:

  Dr spec. hem. Kristina Lazarević

  Zaposleni u odeljenju:

  • Dipl. hem. Nada Gnjatović
  • Struk. sanit. ekol. inž. Dobrica Džaković
  • Aleksandra Marković
  • Nataša Redžepović
  • Zorana Bulatović
 • Odeljenje instrumentalne hemije

  Delatnost odeljenja:

  • Ispitivanje rezidua pesticida i insekticida u hrani, hrani za životinje i sirovinama za prehrambenu proizvodnju,
  • Ispitivanja prisustva metala i metaloida u hrani i sirovinama za prehrambenu proizvodnju,
  • Ispitivanje prisustva histamina, kofeina, HMF-a, konzervanasa (benzoeve i sorbinske kiseline), patulina, hormona, goveđih proteina, aflatoksina, GMO, glutena i hloramfenikola u hrani i sirovinama za prehrambenu proizvodnju,
  • Ispitivanje prisustva mikroelemenata i esencijalnih aminokiselina,
  • Ispitivanja materijala, predmeta i sirovina, predviđenih za kontakt sa hranom od plastike, gume, metala, keramike, porcelana, gline, stakla, papira, kartona i drugih materijala,
  • Ispitivanje dečijih igračaka i predmeta za decu, kozmetičkih proizvoda i sirovina za njihovu proizvodnju, predmeta koji dolate u kontakt sa kožom i sluzokožom, kao i sredstava za održavanje higijene.

  Šef odeljenja:

  Dr spec. hem. Milica Jovetić

  Zaposleni u odeljenju:

  • Spec. hem. Azra Redžepović Đorđević
  • Spec. hem. Dejan Natić
  • Dipl. biol. Dragana Kokir
  • Dipl. biohem. Jelena Petrović
  • Mast. biohem. Milica Štulić
  • Dipl. inž. tehnol. Dragan Hadžić
  • Inž. tehnol. Vera Petrović
  • Milica Bocić
  • Mast. tehn. Sanja Milošević
 • Služba za pregled i uzorkovanje namirnica u proizvodnji i prometu

  Delatnost službe:

  • Uzorkovanje i transport uzoraka sirovina za prehrambenu industriju i hrane,
  • Veterinarsko-sanitarni nadzor objekata za proizvodnju, promet hrane i turističko-ugostiteljskih objekata,
  • Kontrola (audit) rada ojekata koji imaju implementiran HACCP sistemom.

  Rukovodilac službe:

  Spec. dr vet. Miloš Stevanović

  Zaposleni u odeljenju:

  • Spec. dr vet. Miloš Stevanović
  • Spec. dr vet. Ilija Novaković
  • Spec. dr vet. Lazar Nanušević
  • Spec. dr vet. Mirko Popović
  • Spec. struk. sanit. ekol. inž. Milan D. Simić
  • Spec. dr vet. Predrag Stanivuk
  • Dr vet. Sava Đurić
  • Ljubislav Stekić
  • Milan Isailović
  • Nenad Belinčević
  • Nikola Popović
  • Slavko Vučurović

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241