Laboratorija

Rukovodilac laboratorije

Dr sci. med. Milan A. Simić, specijalista higijene i medicinske ekologije

Milan Simić

Rođen je 1957. godine u Kikindi. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz higijene s medicinskom ekologijom završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odbranio je magistarski rad pod nazivom „Evaluacija učestalosti strume kod školske dece u endemskim i neendemskim krajevima” 1997. godine, a doktorsku disertaciju „Učestalost endemske gušavosti u Republici Srbiji” 2000. godine. Dosad je objavio 76 naučna i stručna rada, koautor je 11 publikacija i autor dve monografije. Učestvovao je u realizaciji pet naučno-istraživačkih projekata. Stručno se bavi problematikom komunalne higijene, proučavanjem faktora rizika životne sredine na zdravlje ljudi i problemom bezbednosti hrane.

Mentor je na specijalističkim studijima iz predmeta Higijena i medicinska ekologija na medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu i član je Međunarodnog komiteta za poremećaje deficita joda.

 • Prijemno odeljenje

  Delatnost odeljenja:

  • Prijem uzoraka za laboratorijska ispitivanja
  • Tehnička izrada izveštaja laboratorijskih ispitivanja
  • Ekspedicija izveštaja urađenih laboratorijskih ispitivanja.

  Šef odeljenja:

  Aleksandra Simonović Stevanović, biografija

  Aleksandra Simonović Stevanović

  Marija Begović

  U

  Uskoro...

  Zaposleni u odeljenju:

  • Bojana Marković, prehramb. teh.
  • Dipl. inž. šum. Marija Begović
  • Ivana Nikić, operater
 • Odeljenje za senzorske analize proizvoda animalnog porekla

  Delatnost odeljenja:

  • Senzorska ispitivanja sirovina za mlečnu i mesnu industriju,
  • Senzorska ispitivanja mleka i mlečnih proizvoda,
  • Senzorska ispitivanja mesa i mesnih proizvoda,
  • Senzorska ispitivanja riba, školjki i zglavkara i njihovih proizvoda
  • Ispitivanja mesa i mesnih proizvoda na prisustvo larvi Trichinellae spiralis,
  • Ispitivanje prisustva parazita u mesu riba.

  Šef odeljenja:

  Dr vet. med. Zorana Tadić, specijalista higijene i tehnologije mesa i proizvoda od mesa, biografija

  Dr vet. med. Zorana Tadić, specijalista higijene i tehnologije mesa i proizvoda od mesa

  Zorana Tadić

  Rođena je 1957. godine u Sremskoj Mitrovici. Fakultet veterinarske medicine završila je 1984 godine u Beogradu. Poslediplomske specijalističke studije iz Higijene i tehnologije mesa i proizvoda od mesa završila je 2005 godine, odbranom specijalističkog rada pod nazivom „Kvalitet i higijenska ispravnost barenih kobasica na tržištu Beograda”, takođe na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu.

  Od 1985. godine stalno je zaposlena u Centru za ispitivanje namirnica kao terenski analitičar u Radnoj jedinici za pregled i uzorkovanje namirnica u proizvodnji i prometu. U Odeljenje senzorske analize proizvoda animalnog porekla postavljena je 1997. godine na radno mesto veterinara u laboratoriji, a na mesto analitičara specijaliste 2005. godine. Od 2011. godine šef je Odeljenja senzorske analize proizvoda animalnog porekla.

  Zaposleni u odeljenju:

  • Spec. dr vet. Milica Milojević, specijalista higijene i tehnologije mleka i proizvoda od mleka
  • Spec. dr vet. Violeta Matović
  • Dr vet. med. Gutić Milena
 • Odeljenje za senzorske analize proizvoda biljnog porekla

  Delatnost odeljenja:

  • Senzorska ispitivanja sirovina za potrebe prehrambene industrije
  • Senzorska ispitivanja hrane biljnog porekla
  • Izrada predloga dekleracija i tehničkih (proizvođačkih) specifikacija
  • Konsultantske aktivnosti vezane za tehničko – tehnološka pitanja pri proizvodnji hrane biljnog porekla

  Šef odeljenja:

  Mr sci. teh. Vladimir Atić, specijalista mikrobioloških procesa, biografija

  Mr sci. teh. Vladimir Atić, specijalista mikrobioloških procesa

  Vladimir Atić

  Rođen je 1960. godine u Zrenjaninu. Poljoprivredni fakultet, Odsek za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, završio je u Beogradu 1986. godine, a specijalističke studije iz mikrobiloških procesa 1995. godine. Magistarski rad odbranio je 2001. godine s tezom „Poreklo diacetila i njegov uticaj kvalitet vina”.

  Stručno se bavi kontrolom kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda biljnog porekla i se zornom analizom istih.

  Objavio je više stručnih radova iz oblasti tehnologije vina i jakih alkoholnih pića i bio je član degustacionih (senzornih) ocenjivačkih komisija za gore navedene proizvode. Učestvovao je u komisijama za izradu tehničkih propisa (Pravilnika) o kvalitetu vina i jakih alkoholnih pića, a sada je član komisije za donošenje standarda u oblasti senzornih analiza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i kvaliteta jestivih biljnih ulja i masti pri Institutu za standardizaciju Republike Srbije.

  Zaposleni u odeljenju:

  • Dipl. inž. tehnol. Ljiljana Spasojević
  • Dipl. inž. tehnol. Miroslav Simić, spec. inž. tehnol.
 • Odeljenje mikrobiologije

  Delatnost odeljenja:

  • Mikrobiološka ispitivanja sirovina i aditiva za prehrambenu industriju
  • Mikrobiološka ispitivanja hrane
  • Mikrobiološka ispitivanja hrane za ishranu životinja
  • Mikrobiološka ispitivanja dijetetskih proizvoda
  • Mikrobiološka ispitivanja predmeta opšte upotrebe
  • Ispitivanje prisustva antibiotika i sufonamida u sirovinama i namirnicama.

  Šef odeljenja:

  Dr sci. vet. med. Stojanović Marija, biografija

  Dr sci. vet. med. Stojanović Marija

  Stojanović Marija

  Rođena je 1976. godine. Veterinarski fakultet u Beogradu je završila 2003. godine. U okviru Tempus projekta Master Food Quality and safety je završila master studije i stekla zvanje master of food safety and quality. Objavila je veći broj radova iz oblasti mikrobiologije u međunarodnim i nacionalnim časopisima. U Centru radi od juna 2003. godine, a od 2010. godine je naimenovana za šefa odeljenja mikrobiologije. Godine 2014. doktorirala je na fakultetu veterinarske medicine.

  Zaposleni u odeljenju:

  • Dr sci. vet. med. Jelena Kuzmanović
  • Spec. dr vet. Aleksandra Anđelković, specijalista mikrobilogije namirnica.
  • Dr med. Miroslava Saračević, specijalista mikrobiologije i parazitologije
  • Aleksandra Todorović, lab. teh.
  • Marija Jovanović, med. teh.
  • Aleksandar Korugić, lab. teh.
 • Odeljenje hemije

  Delatnost odeljenja:

  • Ispitivanje kvaliteta sirovina i aditiva za prehrambenu industriju,
  • Ispitivanje kvaliteta hrane,
  • Ispitivanje kvaliteta dijetetskih proizvoda,
  • Ispitivanje kvaliteta hrane za ishranu životinja.

  Šef odeljenja:

  Dr. Kristina Lazarević, specijalista hemijskih nauka, biografija

  Dr. Kristina Lazarević, specijalista hemijskih nauka

  Kristina Lazarević

  Uskoro...

  Zaposleni u odeljenju:

  • Nataša Županjevac, teh. preh. bioteh.
  • Aleksandra Vukobrat, preh. teh.
  • Dobrica Džaković, teh. preh. bioteh.
  • Zorana Bulatović, hem. teh. teh.
 • Odeljenje instrumentalne hemije

  Delatnost odeljenja:

  • Ispitivanje rezidua pesticida i insekticida u hrani, hrani za životinje i sirovinama za prehrambenu proizvodnju,
  • Ispitivanja prisustva metala i metaloida u hrani i sirovinama za prehrambenu proizvodnju,
  • Ispitivanje prisustva histamina, kofeina, HMF-a, konzervanasa (benzoeve i sorbinske kiseline), patulina, hormona, goveđih proteina, aflatoksina, GMO, glutena i hloramfenikola u hrani i sirovinama za prehrambenu proizvodnju,
  • Ispitivanje prisustva mikroelemenata i esencijalnih aminokiselina,
  • Ispitivanja materijala, predmeta i sirovina, predviđenih za kontakt sa hranom od plastike, gume, metala, keramike, porcelana, gline, stakla, papira, kartona i drugih materijala,
  • Ispitivanje dečijih igračaka i predmeta za decu, kozmetičkih proizvoda i sirovina za njihovu proizvodnju, predmeta koji dolate u kontakt sa kožom i sluzokožom, kao i sredstava za održavanje higijene.

  Šef odeljenja:

  Dipl. hem. Milica Jovetić, specijalista sanitarne hemije, biografija

  Dipl. hem. Milica Jovetić, specijalista sanitarne hemije

  Milica Jovetić

  Uskoro...

  Zaposleni u odeljenju:

  • Mast. hem. Sanja Milošević
  • Dipl. hem. Dejan Natić, specijalista toksikološke hemije
  • Dipl. hem. Azra Redžepović, specijalista primenjene hemije
  • Mast. biohem. Milica Štulić
  • Dipl. biohem. Jelena Petrović
  • Mast. biolog. Dragana Kokir
  • Vera Jovanović, hem. teh.
  • Dragan Hadžić, teh. preh. bioteh.
  • Milica Bocić, teh. bioteh.
 • Služba za pregled i uzorkovanje namirnica u proizvodnji i prometu

  Delatnost službe:

  • Uzorkovanje i transport uzoraka sirovina za prehrambenu industriju i hrane,
  • Veterinarsko-sanitarni nadzor objekata za proizvodnju, promet hrane i turističko-ugostiteljskih objekata,
  • Kontrola (audit) rada ojekata koji imaju implementiran HACCP sistemom.

  Rukovodilac službe:

  Dr vet. med. Miloš Stevanović, specijalista parazitologije, biografija

  Dr vet. med. Miloš Stevanović, specijalista parazitologije

  Miloš Stevanović

  Rođen je 1959. godine u Beogradu. Fakultet veterinarske medicine završio je 1986. godine. Postdiplomske specijalističke studije iz parazitologije završio je 2005. godine, odbranom specijalističkog rada pod nazivom „Učestalost nalaza Anisakis spp. u mesu uvezenih riba oslića i skuša u periodu 2003. i 2004. godine”, takođe na Fakultetom veterinarske medicine u Beogradu.

  U Centru za ispitivanje namirnica je stalno zaposlen od 1988. godine, kao terenski analitičar u Sužbi za pregled i uzorkovanje namirnica u proizvodnji i prometu. Na radno mesto rukovodioca službe postavljen je 2011. godine.

  Zaposleni u odeljenju:

  • Spec. dr vet. Predrag Stanivuk, specijalista iz ishrane (zamenik rukovodioca službe)
  • Spec. dr vet. Dragiša Lukić, specijalista parazitologije
  • Spec. dr vet. Mirko Popović, specijalista higijene i tehnologije mleka i proizvoda od mleka
  • Spec. dr vet. Ilija Novaković, specijalista higijene i tehnologije namirnica
  • Spec. dr vet. Dejan Bosančić, specijalista organske proizvodnje u stočarstvu
  • Spec. dr vet. Lazar Nanušević, specijalista higijene i tehnologije namirnica
  • Slavko Vučurović, teren. Analitičar
  • Struk. sanit. ekol. inž. Milan D. Simić
  • Ljubislav Stekić, vet. teh.
  • Sava Đurić, vet. teh.
  • Milan Isailović, ekol. san teh.

Newsletter

Ako želite da primate obaveštenja pošaljite nam Vašu email adresu:

Tema newslettera će biti isključivo informacije i Vaše podatke nećemo davati trećim licima.

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 19:30
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241