Budućnost

Osnovni cilj Centra za ispitivanje namirnica, kao moderne visokospecijalizovane ustanove, koja prihvata standarde kvaliteta i prati sve savremene zahteve, jeste da laboratoriju osposobi i pripremi za budući rad u skladu sa zahtevima Evropske unije. Laboratorija već sada primenjuje mnoge od tih zahteva, među kojima je, svakako, i usvajanje metoda za laboratorijsko ispitivanje parametara kvaliteta i zdravstvene bezbednosti, koji nisu dati u našoj zakonskoj regulativi, već u regulativi Evropske unije. Svakako da je najvažniji cilj Centra da svojim stručnim radom, odnosno tačnošću i pouzdanošću rezultata ispitivanja, zadovolji potrebe svojih korisnika: proizvođača, distributera i uvoznika sirovina, namirnica i hrane, turističko-ugostiteljskih objekata itd. Svoj budući rad Centar će usmeriti i na aplikaciju HACCP-a, a kasnije i praćenje kritičnih tačaka u objektima za proizvodnju, promet i ugostiteljstvo. Centar i dalje nastavlja sa stručnim i kvalitetnim radom na dobijanju tačnih i pouzdanih rezultata ispitivanja uz pomoć bržljivo odabranog kadra, čija se doedukacija nikada neće prekinuti, uz stalnu težnju da se uvek može i mora biti bolji.

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241