Opšta pravila poslovanja

Sve ponudene usluge, ugovori i aranzmani sa korisnicima usluga Centra za ispitivanje namimica d.o.o. Laboratorija (u daljem tekstu CIN Laboratorija) obavlja pod sledecim opstim uslovima:

Član 1.
CIN Laboratorija sprovodi laboratorijske aktivnosti:
a) uzorkovanja,
b) ispitivanja

Član 2.
Ispitivanje/uzorkovanje se sprovodi u skladu sa: - vazecim nacionalnim ili medunarodnim standardima, tehnickim propisima,
- dokumentovanim validovanim metodama.
Ukoliko korisnik nema specificne zahteve, ispitivanje ce se obaviti primenom metoda koje se koriste za utvrdivanje usaglasenosti predmeta ispitivanja, a u skladu sa obimom akreditacije dostupnim na sajtu www.ats.rs (akreditacioni broj CIN Laboratorije
01-016).
U slucaju kada korisnik zahteva metodu ispitivanja/uzorkovanja koja je neadekvatna ili zastarela, CIN Laboratorija ce 0 tome obavesti korisnika pisanim putem.

Član 3.
Korisnik usluge je obavezan da blagovremeno, putem pisanog zahteva za ispitivanje obezbedi sve informacije neophodne za obavljanje ispitivanja i jedini je odgovoran za tacnost ovih informacija.

Član 4.
U slucaju da ne moze samostalno da sprovede trazena ispitivanja, CIN Laboratorija ce angazovati kompetentnog ekstemog isporucioca usluge ispitivanja 0 cemu ce prethodno obavestiti korisnika i traziti njegovo odobrenje.

Član 5.
Sve informacije dobijene ili nastale tokom laboratorijskih aktivnosti predstavljaju vlasnistvo korisnika i smatraju se poverIjivim. Ukoliko se zakonorn zahteva da se neke poverljive informacije otkriju, CIN
Laboratorija ce te informacije uciniti dostupnim i 0 tome informisati korisnika, ukoliko zakonom nije zabranjeno.

Član 6.
CIN Laboratorija je odgovoma za sve informacije koje se daju u izvestaju 0 ispitivanju, osim za informacije dobijene od korisnika. Ukoliko informacija koja se dobija od korisnika moze da utice na validnost rezultata, u izvestaju ce biti navedeno odricanje od odgovomosti.

Član 7.
CIN Laboratorija ce obavesti korisnika 0 svakoj neusaglasenosti ili problemu koji se pojavi u toku ispitivanja, a u vezi je sa predmetom ispitivanja i traziti dalje instrukcije pre nego sto nastavi sa radom. Ukoliko korisnik zahteva da predmet bude ispitan prihvatajuci
odstupanja od specificiranih uslova, izvestaj 0 ispitivanju ce sadrzati izjavu 0 odricanju od odgovomosti, ukazujuci na rezultate na koje bi moglo da utice ovo odstupanje.

Član 8.
Kada korisnik zahteva izjavu 0 usaglasenosti prema specifikaciji ili standardu za ispitivanje i ukoliko pravilo odlucivanja nije propisano od strane korisnika, ili standarda, CIN Laboratorija ce primeniti pravilo odlucivanja u zavisnosti od dogovora sa korisnikom, uzimajuci u obzir analizu rizika i specificnosti predmetnog ispitivanja.
Opste pravilo odlucivanja koje CIN Laboratorija primenjuje u svom radu je sledece:
CIN Laboratorija ce smatrati uzorak usaglasenim u odnosu na specifikaciju ili standard ili normativni dokument 11 sledecim slucajevima:
- rezultat sa prosirenom memom nesigurnoscu se nalazi u okvirima specifikacije
- rezultat je u okvirima specifikacije, a sa prosirenom memom nesigurnoscu prelazi okvire specifikacije, sa nivoom poverenja od 95% za prosirenu memu nesigurnost. CIN Laboratorija ce smatrati da uzorak nije usaglasen u odnosu na specifikaciju Hi standard ili normativni dokument u sledecim slucajevima:
- rezultat je sa prosirenom memom nesigurnoscu van okvira specifikacije
- rezultat je van okvira specifikacije, a sa prosirenom mernom nesigumošću ulazi u okvire specifikacije, sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost. Ako je predmet ispitivanja osušena, razređena, prerađena ili mešovita hrana, korisnik mora da obezbedi sve neophodne informacije za davanje izjave o usaglašenosti (npr. promene koncentracije parametra izazvane procesima sušenja, razređivanja, preradom; relativan sadržaj sastojaka u proizvodu), osim ako propisom ili normativnim dokumentom nisu date dodatne smernice za tumačenje rezultata. U slučaju da CIN Laboratorija ne raspolaže svim neophodnim informacijama u izveštaju o ispitivanju neće biti data izjava o usaglašenosti, iako je zahtev korisnika usluge.
Napomena: Korisniku su za informisanje 0 mogućim pravilima odlučivanja dostupna dokumenta data na sajtu www.eurachem.org (EURACHEMlCIPAC Guide Use. of uncertainty information in compliance assessment, 2007) ili sajtu www.ilac.org (ILAC G8:0912019 Guidelines on Decision Rules and Statments of Conformity).

Član 9.
Sve laboratorijske aktivnosti CIN Laboratorija obavlja sa duznom profesionalnom paznjom i u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom.
U slucaju nastanka stete CIN Laboratorija odgovara samo do visine dvostrukog iznosa troškova pružene usluge. CIN Laboratorija je odgovama isključivo korisniku usluge. Korisnik može izjaviti prigovor u pisanoj formi i dostaviti putem pošte (Centar za ispitivanje namirnica d.o.o., Zmaja od Noćaja br. 11, 11000 Beograd) ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Član 10.
Ova Opšta pravila su sastavni deo svakog dogovora, ponude/ugovora sa korisnikom, javno su dostupna i pravno obavezujuća.

Izdanje: 2
Datum: 14.02.2020.

Preuzmi kao PDF

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241