Novo 12.06.2020

12.06.2020. godine je obavljen Pravilnik o izmeni Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu, "Službeni glasnik RS", koji stupio je na snagu 20.6.2020.

Ovaj Pravilnik donosi ispravku člana 12. Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu ("Službeni glasnik RS", br.103/18, 94/19 i 2/20 - ispravka), gde se reči: "od 1. jula 2020. godine" zamenjuju se rečima: "od 1. januara 2021. godine".

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241