Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani

Dana 23. 11. 2019. stupio je na snagu Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 81/19, od 15. 11. 2019. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je da važi član 7. Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS” br. 22/18, 90/18 i 76/19). Odredbe člana 2. st. 4. i 5. i čl. 8-10. Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani („Službeni glasnik RS” br. 81/19), vezane za akrilamid, kontaminent procesa proizvodnje, se primenjuju od 1. januara 2020.

LINKOVI KA PRAVILNICIMA:

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241