Kontrola bezbednosti hrane na sportskim događajima

Centar za ispitivanje namirnica može da se pohvali brojnim angažovanjem na poslovima kontrole bezbednosti hrane kod ishrane učesnika i zvanica na sportskim manifestacijama. Stručnjaci Cntra na tim manifestacijama su svakodnevno pratili proces proizvodnje hrane, distribucije i ishrane učesnika. Kontrolom je obuhvaćena provera higijene poslovanja, senzorna kontrola sirovina i gotove hrane, kontrole temperaturnog režima čuvanja i transporta hrane, termičke obrade namirnica, sanitarno veterinarskih uslova na mestu posluženja hrane i drugih poslova i radnji (proverom količine štetnih bipolarnih materija u ulju za termičku obradu, formiranje kontrolnih uzoraka, salni nadzor uz davanje preventivnih i korektivnih mera)od značaja za bezbednost hrane samim tim i njenih korisnika.

Manifestacije na kojima je Centar bio angažovan su:
Evropska olimpijada mladih 21-28 jula 2007. godine,
Teniski ATP turnir 4-10 maja 2009. godine,
Univerzijada 1-12 jula 2009. godine,
Evropsko prvenstvo u rukometu za muškarce 15-29 januara 2012. godine,
Evropsko prvenstvo u rukometu za žene 4-16 decembra 2012. godine,
Svetsko prvenstvo u rukometu za žene 6-22 decembra 2013 godine,
Dejvis kup finale Srbija Češka 15-17 novembra 2013 godine,
Evropsko prvenstvo u futsalu 2-13 februara 2016 godine,
Evropsko prvendtvo u vaterpolu 10-23 januara 2016 godine.

  • Created on .