Skip to main content

Akrilamid u hrani

Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. u svom obimu ispitivanja ima i određivanje sadržaja akrilamida u uzorcima hrane, primenom najsavremenije opreme (LC-MS/MS).

Analiza akrilamida u ispitivanim proizvodima se može realizovati u vremenskom roku do 5 radnih dana.

Potrebna količina reprezentitivnog laboratorijskog uzorka za analizu je minimum 100 g. 

Sadržaj akrilamida u hrani se prati od 2002. godine, kada je u Švedskoj utvrđen njegov visok sadržaj u pečenoj i prženoj hrani. Ti podaci su pobudili zanimanje svih svetskih organizacija koje se bave zdravljem i hranom, s obzirom da je od 1994. godine stavljen na IARC-in popis potencijalno kancerogenih supstanci. Akrilamid je procesni kontaminent, koji nastaje termičkim procesima (prženjem i pečenjem) hrane bogate ugljenim hidratima i mastima. Posebno su podložni prehrambeni proizvodi poput pomfrita, čipsa od krompira, hleba, keksa, krekera i kafe. 

Krajem novembra meseca ove godine doneta je Uredba Komisije EU 2017/2158  (COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2158 of 20 November 2017 establishing mitigation measures and benchmark levels for the reduction of the presence of acrylamide in food), koja uspostavlja mere za smanjenje rizika nastajanja akrilamida u hrani primenom određenih tehnoloških procesa i definiše referentne vrednosti kao pokazatelje uspešnosti primenjenih mera. 

Korisni linkovi za više informacija:

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

  • Created on .