Skip to main content
Fipronil u jajima

Fipronil u jajima

Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. u svom obimu ispitivanja ima i određivanje i kvantifikaciju ostataka fipronila u uzorcima hrane, uključujući jaja i proizvode od jaja, primenom najsavremenije opreme (LC-MS/MS i GC-MSD).

Analiza fipronila u ispitivanim proizvodima se može realizovati u vremenskom roku do 3 radna dana.

Potrebna količina reprezentitivnog laboratorijskog uzorka za analizu zavisi od vrste proizvoda, a u slučaju jaja iznosi 12 celih jaja kokošaka ili 6 celih jaja gusaka i pataka (Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja hrane radi utvrđivanja ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani, “Sl. glasnik RS” broj 110/12, Tabela 5).

Fipronil pripada hemijskoj grupi pirazola, a kod životinja se koristi kao insekticid za suzbijanje buva, krpelja i vaši kod životinja. Analiza fipronila u hrani biljnog i životinjskog porekla je od značaja sa aspekta ocene usaglašenosti u odnosu na važeće zakonske propise bezbednosti hrane.

Korisni linkovi:

  • Created on .