Skip to main content

Obavezna nutritivna deklaracija

Dana 16.03.2017 stupio je na snagu Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (Službeni glasnik RS, broj 41/09; 19/17), a primenjivaće se od 15.06.2018.

Ovim Pravilnikom propisuje se obavezna nutritivna deklaracija koja treba da sadrži sledeće podatke:

  • Energetsku vrednost
  • Količinu masti, zasićenih masnih kiselina, ugljenih hidrata, šećera, proteina i soli.

Centar za ispitivanje namirnica spreman je da pruži odgovarajuće usluge za određivanje sadržaja hranljivih materija i izračunavanja energetske vrednosti kao i adekvatne informacije oko primeni zahteva pomenutog Pravilnika.

*Obavezna nutritivna deklaracija može da se dopuni (nije obavezno) navođenjem: mononezasićenih masnih kiselina, polinezasićenih masnih kiselina, poliola, skroba, vlakana, vitamina i minerala.

  • Created on .