Nutritivne i zdravstvene izjave

U toku je izrada nacrta novog Pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama. Istaknite pozitivne osobime Vaših proizvoda i na deklaraciji i približite ih potrošaču u skladu sa odredbama zakonske regulative. Naši stručnjaci mogu Vam pomoći u tome. 

Novi pravilnik će u potpunosti biti usklađen sa evropskom regulativom EC 1924/2006 of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods.

Ukoliko Vaš proizvod može da nosi neku od 30 odobrenih nutritivnih izjava istaknite je na deklaraciji.

Lista odobrenih nutritivnih izjava:

 1. Mala energetska vrednost
 2. Smanjena energetska vrednost
 3. Bez energetske vrednosti
 4. Mala količina masti
 5. Bez masti
 6. Mala količina zasićenih masti
 7. Bez zasićenih masti
 8. Mala količina šećera
 9. Bez šećera
 10. Bez dodatog šećera
 11. Sa malom količinom natrijuma/soli
 12. Sa vrlo malom količinom natrijuma/soli
 13. Bez natrijuma ili bez soli
 14. Bez dodatog natrijuma/soli
 15. Izvor vlakana
 16. Bogata vlaknima
 17. Izvor proteina
 18. Bogata proteinima
 19. Izvor (naziv vitamina) i/ili (naziv minerala)
 20. Bogata (naziv vitamina) i/ili (naziv minerala)
 21. Sadrži (naziv hranljive materije ili druge supstance)
 22. Povećana količina (naziv hranljive materije)
 23. Smanjena količina (naziv hranljive materije)
 24. Light (lagano)
 25. Prirodna/prirodno
 26. Izvor omega-3 masnih kiselina
 27. Bogata omega-3 masnim kiselinama
 28. Bogato mononezasićenim mastima
 29. Bogato polinezasićenim mastima
 30. Bogato nezasićenim mastima

Zdravstvene izjave su izjave koje opisuju ili se odnose na: delovanje neke hranljive materije na rast, razvoj i funkcionisanje organizma, na psihološke funkcije i ponašanje, kao i na mršavljenje, kontrolisanje telesne mase, smanjenje osećaja gladi i sl. Nije dozvoljeno navođenje zdravstvenih izjava, osim ako su u skladu sa posebnim zahtevima propisanim za zdravstvene izjave i ukoliko se nalaze na listi odobrenih zdravstvenih izjava.

Primer odobrene zdravstvene izjave za magnezijum i uslovi

 • Created on .