Izašla je nova regulativa za aflatoksin M1

Vrednost maksimalno dozvoljene količine aflatoksina M 1 u mleku je ponovo vraćena na 0,25 µg/kg. S obzirom da je aflatoksin M 1 kancerogena supstanca koja se ne gubi ni termičkom obradom kontrolišite Vaše proizvode zbog sebe i svojih potrošača. Naš tim stručnjaka stoji Vam na raspolaganju.

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja koji je izašao u „Službenom glasniku RS“, br.81/2016 od 5.10.2016. godine, izmenjena je stavka u Prilogu 4 – Maksimalno dozvoljene količine određenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla, Glava II. Maksimalno dozvoljene količine određenih kontaminenata, Odeljak 2. Mikotoksini, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.14, kolona M 1 , broj „0,050“ zamenjen je brojem „0,25“

Pravilnik je stupio na snagu 6.10.2016, a primenjuje se do 5.3.2017. godine.

  • Created on .