Novo 12.06.2020

12.06.2020. godine je obavljen Pravilnik o izmeni Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu, "Službeni glasnik RS", koji stupio je na snagu 20.6.2020.

Ovaj Pravilnik donosi ispravku člana 12. Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu ("Službeni glasnik RS", br.103/18, 94/19 i 2/20 - ispravka), gde se reči: "od 1. jula 2020. godine" zamenjuju se rečima: "od 1. januara 2021. godine".

Novi pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima i pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenih za ljudsku upotrebu

Od 01.07.2020. goidne se primenju:

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 24/2019 od 01.04.2019. godine, koji je stupio na snagu 09.04.2019, osim člana 11. ovog pravilnika koji se
primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 103/2018 od 26.12.2018. godine, koji je stupio na snagu 03.01.2019, osim člana 10. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji i odredaba ovog pravilnika koje se odnose na proizvode od paradajza koje se primenjuju od 31.12.2021. godine.

Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani

Dana 23. 11. 2019. stupio je na snagu Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 81/19, od 15. 11. 2019. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je da važi član 7. Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS” br. 22/18, 90/18 i 76/19). Odredbe člana 2. st. 4. i 5. i čl. 8-10. Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani („Službeni glasnik RS” br. 81/19), vezane za akrilamid, kontaminent procesa proizvodnje, se primenjuju od 1. januara 2020.

Nastavi sa čitanjem

Novi Zakon o predmetima opšte upotrebe

Novi Zakon o predmetima opšte upotrebe

Od 11.04.2019. godine stupio je na snagu Zakon o predmetima opšte upotrebe „Sl. glasnik RS“ br. 25/19, a u skladu sa čl. 122 ovog Zakona, od istog dana prestaje da važi Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe „Sl. glasnik RS“ br. 92/11. Svim subjektima u poslovanju (uvoznicima, distributerima, prerađivačima i proizvođačima) nudimo usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti/bezbednosti/usaglašenosti sa važećim Zakonom i Pravilnikom, ili specifikacijom proizvoda, radi sprovođenja sopstvene, unutrašnje kontrole i stavljanja na tržište samo zdravstveno ispravnih/bezbednih proizvoda.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .
Kontakt osoba: Gordana Vraštanović Pavićević, spec.san.hem.

HACCP

Šta je HACCP?

HACCP je sistem osmišljen sa ciljem da se na kraju proizvodnog procesa dobije bezbedan proizvod.

Prvobitno je razvijen isključivo za potrebe Američke svemirske agencije (NASA), ali se tokom vremena dokazao kao lako upotrebljiva alatka za kontrolu proizvodnog procesa hrane, te se danas koristi širom sveta. Ono šta je započelo kao ideja da se za astronaute obezbedi obrok koji neće dovesti do njihovog oboljevanja, preraslo je u sistem koji to isto obezbedjuje velikom broju ljudi.

Nastavi sa čitanjem

Newsletter

Ako želite da primate obaveštenja pošaljite nam Vašu email adresu:

Tema newslettera će biti isključivo informacije i Vaše podatke nećemo davati trećim licima.

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 19:30
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241