Covid19

Detekcija Corona virusa u uzorcima iz okoline

Laboratorija Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. Beograd, počela je da radi detekciju virusa SARS-CoV-2, odnosno Corona virusa u uzorcima iz okoline, RT-PCR metodom. Za ovu metodu se koristi nemački test VIRSeeK SARS-CoV-2 koji je validovan u junu 2020. godine i kao takav u ovom momentuje jedini priznati test od strane Svetske zdravstvene organizacije. Radi se o brzoj metodi i rezultati se mogu dobiti u roku od 48 sati.

Kao prva ustanova u našoj zemlji koja radi detekciju Corona virusa iz okoline, ovim putem želimo da Vam ponudimo naše usluge u nadi da ćete prepoznati potrebu za istom. Vršenjem ovih ispitivanja omogućićete da Vi i Vaši klijenti boravite i poslujete u bezbednijim uslovima.

Za sve dodatne informacije i nedoumice možete kontaktirati šefa odeljenja mikrobiologije dr.sci.vet.med. Mariju Stojanović na E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na telefone 011 2185 -567; 069 8268 328.

Radno vreme

Radno vreme u toku pandemije

Obaveštavamo sve korisnike usluga laboratorije Centra za ispitivanje namirnica d.o.o. da će laboratorija, zbog vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom, u narednom periodu raditi samo u jednoj smeni u vremenu od 07:30 do 15:00 časova.

Novo 12.06.2020

12.06.2020. godine je obavljen Pravilnik o izmeni Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu, "Službeni glasnik RS", koji stupio je na snagu 20.6.2020.

Ovaj Pravilnik donosi ispravku člana 12. Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu ("Službeni glasnik RS", br.103/18, 94/19 i 2/20 - ispravka), gde se reči: "od 1. jula 2020. godine" zamenjuju se rečima: "od 1. januara 2021. godine".

Novi pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima i pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenih za ljudsku upotrebu

Od 01.07.2020. goidne se primenju:

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 24/2019 od 01.04.2019. godine, koji je stupio na snagu 09.04.2019, osim člana 11. ovog pravilnika koji se
primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 103/2018 od 26.12.2018. godine, koji je stupio na snagu 03.01.2019, osim člana 10. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji i odredaba ovog pravilnika koje se odnose na proizvode od paradajza koje se primenjuju od 31.12.2021. godine.

Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani

Dana 23. 11. 2019. stupio je na snagu Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 81/19, od 15. 11. 2019. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je da važi član 7. Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS” br. 22/18, 90/18 i 76/19). Odredbe člana 2. st. 4. i 5. i čl. 8-10. Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani („Službeni glasnik RS” br. 81/19), vezane za akrilamid, kontaminent procesa proizvodnje, se primenjuju od 1. januara 2020.

Nastavi sa čitanjem

Novi Zakon o predmetima opšte upotrebe

Novi Zakon o predmetima opšte upotrebe

Od 11.04.2019. godine stupio je na snagu Zakon o predmetima opšte upotrebe „Sl. glasnik RS“ br. 25/19, a u skladu sa čl. 122 ovog Zakona, od istog dana prestaje da važi Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe „Sl. glasnik RS“ br. 92/11. Svim subjektima u poslovanju (uvoznicima, distributerima, prerađivačima i proizvođačima) nudimo usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti/bezbednosti/usaglašenosti sa važećim Zakonom i Pravilnikom, ili specifikacijom proizvoda, radi sprovođenja sopstvene, unutrašnje kontrole i stavljanja na tržište samo zdravstveno ispravnih/bezbednih proizvoda.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .
Kontakt osoba: Gordana Vraštanović Pavićević, spec.san.hem.

HACCP

Šta je HACCP?

HACCP je sistem osmišljen sa ciljem da se na kraju proizvodnog procesa dobije bezbedan proizvod.

Prvobitno je razvijen isključivo za potrebe Američke svemirske agencije (NASA), ali se tokom vremena dokazao kao lako upotrebljiva alatka za kontrolu proizvodnog procesa hrane, te se danas koristi širom sveta. Ono šta je započelo kao ideja da se za astronaute obezbedi obrok koji neće dovesti do njihovog oboljevanja, preraslo je u sistem koji to isto obezbedjuje velikom broju ljudi.

Nastavi sa čitanjem

Deklarisanje proizvoda

U martu 2017. godine izašao je Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranjuU martu 2017. godine izašao je Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (Sl.glasnik 19/2017). Odredbe ovog pravilnika primenjuju se od 15. juna 2018. godine. Do navedenog datuma potrebno je uskladiti i tekstove deklaracija sa novim zahtevima.

5. marta ove godine izašao je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika odeklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (Sl.glasnik RS 16/18) kojim sedozvoljava stavljanje u promet namirnica sa neusklađenim deklaracija do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2018. pod uslovom da su proizvedene pre 15. juna 2018.  godine i da su adekvatno deklararisane prema trenutno važećoj regulativi.

Ovom uredbom se proizvođačima i uvoznicima produžava rok za usklađivanje sapropisanim odredbama i to pre svega sa obaveznim navođenjem nutritivne deklaracijena proizvodu.

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241